Zoeken

Gemeenten en zorgaanbieders bereiden zich voor op einde DBC-systematiek jeugd-ggz 2018

Anne Wil Roza, GGZ Nederland: ‘Zorgaanbieders bang voor extra administratieve lasten’

Innovatie in het sociaal domein in de Kop van Noord-Holland

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel kopen gezamenlijk Wmo en jeugdhulp in. Het vertrouwen van de bestuurders van de betrokken gemeenten is een belangrijke succesfactor voor het inkoopteam.

Webinar Gemeentelijke controleaanpak op 2 oktober

Op 2 oktober houdt programma i-Sociaal Domein een webinar over de gemeentelijke controleaanpak over 2017 met het landelijk accountantsprotocol en de model productieverantwoording voor aanbieders.

Pagina's