Zoeken

Vragenlijst Wmo 2018

Het onderzoek voor de eindevaluatie van het Programma i-Sociaal Domein is beëindigd. De vragenlijst kunt u niet meer invullen.

Vragenlijst Jeugdwet 2018

Het onderzoek voor de eindevaluatie van het Programma i-Sociaal Domein is beëindigd. De vragenlijst kunt u niet meer invullen.

Evaluatieformulier regiobijeenkomst Roermond 23-10-2018

Beste deelnemer, wij willen graag weten wat u vond van de regiobijeenkomst in Roermond op 23 oktober 2018. Uw reactie zullen wij vertrouwelijk behandelen. We willen uw opmerkingen gebruiken om onze volgende bijeenkomsten te verbeteren. We nemen geen contact met u op naar aanleiding van wat u hier invult. Heeft u specifieke vragen waar u een antwoord op wilt, dan kunt u het beste contact opnemen met een van de implementatieadviseurs van het Ketenbureau, of met Zorginstituut Nederland via info@istandaarden.nl.

Pagina's