Zoeken

Nieuwe versie Ketentestomgeving (KTO) beschikbaar

Vanaf 21 januari 2019 is de nieuwe jw/wmo standaard versie 2.3 beschikbaar op de KetenTestOmgeving (KTO).

Administratieve afhandeling Jeugdzorg voor asielzoekerskinderen

Per 1 januari nemen gemeenten de (jeugd)zorg voor asielzoekerskinderen over van het COA. De administratie rondom deze zorg verloopt vanuit dit besluit ook via gemeenten. 

Productieverantwoording WMO en Jeugd 2018

Veel zorgaanbieders zijn momenteel druk bezig met het aanleveren van hun productieverantwoordingen Jeugd en/of WMO over het boekjaar 2018.

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

In januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van het programma i-Sociaal Domein verplicht stellen. 

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie.

Woensdag 13 maart 2019: Congrestival voor gemeentelijke organisaties

Bent u een van de ruim 1300 professionals die aanstaande woensdag naar het Congrestival gaat 'Samen organiseren' van VNG Realisatie? Misschien zien we elkaar dan op het plein Sociaal Domein.

Invoering Wmo-abonnementstarief 2020: een nieuwe gegevensuitwisseling

Het ministerie van VWS is voornemens per 2020 een abonnementstarief (€ 19,00 per maand) voor de eigen bijdrage Wmo in te voeren.

Besluitvormingsproces over nieuwe standaard administratieprotocollen in laatste fase

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein twee landelijke standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld.

Uitreiking Groene Vink 2019

Zorginstituut Nederland deelt jaarlijks de Groene Vink uit aan softwareleveranciers waarvan de software voldoet aan de eisen van de informatiestandaarden iMo 2.3 en IJw 2.3. Op 27 maart hebben maar liefst 44 softwareleveranciers het Groene Vink-kunstwerk ontvangen.

Pagina's