U bent hier

Toegang en zorgtoewijzing

De wijze waarop de toegang tot zorg, ondersteuning en jeugdhulp worden georganiseerd, bepaalt hoe de administratieve afhandeling wordt ingericht en hoe het standaard-berichtenverkeer wordt ingezet. 

De toegang kan verzorgd worden door de gemeente, door een partij die door de gemeente gemandateerd is, of door een zorgaanbieder. Afhankelijk van de situatie worden gegevens via het standaard-berichtenverkeer uitgewisseld en wordt de cliënt geïnformeerd.