U bent hier

Stuurgroepvergadering 13 juni 2019

Agendapunt 1: Opening en vaststelling agenda

  • Bijlage 1: Agenda

Agendapunt 2: Standaard administratieprotocollen

  • Bijlage 2: Standaard administratieprotocol inspanningsgericht 1.02

  • Bijlage 3: Standaard administratieprotocol outputgericht 1.02

Agendapunt 3: Doorontwikkeling taakgerichte uitvoeringsvariant

  • Bijlage 4: Doorontwikkeling taakgerichte uitvoeringsvariant

  • Bijlage 5: Standaard administratieprotocol taakgericht 1.0

Agendapunt 4: Vernieuwing keteninfrastructuur

  • Bijlage 6: Vernieuwing keteninfrastructuur

Agendapunt 5: Implementatie nieuw Woonplaatsbeginsel

  • Bijlage 7: Implementatie nieuw Woonplaatsbeginsel

Agendapunt 6: Voortgang activiteiten Ketenbureau (geen bijlage)

Agendapunt 7: Discussie strategische koers i-Sociaal Domein

  • Bijlage 8: Strategische koers i-Sociaal Domein