U bent hier

Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten

Deze pagina is bijgewerkt op 3 oktober 2017

Standaardartikelen in contracten voor Wmo en Jeugdwet tussen aanbieders en gemeenten zorgen voor minder administratie- en controlelasten. Gemeenten houden voldoende beleidsvrijheid door het gebruiken van de uitvoeringsvarianten. Bij inkoop en contractmanagement van Wmo en jeugdhulp zijn afspraken nodig over de bekostiging, de gegevensuitwisseling, over declaratie en facturatie, over sturen en monitoren en de inrichting van het controleproces. Hiervoor is nodig dat drie expertises samenwerken: inkoop, bedrijfsvoering, financiële controle.

Uitvoeringsvarianten

Er zijn drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. Gemeenten kunnen kiezen voor een uitvoeringsvariant die past bij de zorgvorm, sturingsfilosofie of mogelijkheden in de markt. Deze keuze heeft consequenties op het contract-tot-controle proces. Elke uitvoeringvariant vraagt om eigen contractafspraken. Drie publicaties beschrijven per uitvoeringsvariant artikelsgewijs welke afspraken nodig zijn in het proces van contract tot controle.

Standaardartikelen

Bij het opstellen van contractafspraken voor 2018 kunnen gemeenten voor de genoemde thema’s de standaardartikelen overnemen die in de publicaties hieronder staan. Gebruiken van de standaardartikelen zorgt er voor dat de gekozen uitvoeringsvariant consistent wordt toegepast. Dit beperkt de administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders.

Publicaties in Word.doc

Om de standaardartikelen makkelijk te kopiëren en gebruiken in de eigen contracten, kunt u de publicaties hier downloaden in Word-bestanden.

Gebruik deze publicaties in gesprekken tussen aanbieders en om administratieve lasten te beperken en problemen bij de jaarrekeningcontrole te voorkomen.

Toelichting

Het gebruik van de standaardartikelen en uitvoeringsvarianten vraagt interactie en afstemming op de genoemde thema’s binnen en tussen gemeenten en aanbieders. Deze interactie is belangrijk als stap voorafgaand aan het opstellen van overeenkomsten Wmo en Jeugd.

Bekijk de opname van het webinar Van Contract tot Controle over dit onderwerp.