U bent hier

Standaardadministratieprotocol

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein stelt met gemeenten en aanbieders een landelijk Standaardadministratieprotocol (SAP) op voor elk van de drie uitvoeringsvarianten. Dit gebeurt in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en vloeit voort uit de onderzoeken naar administratieve lasten en het gebruik van de standaarden en voorzieningen door gemeenten en aanbieders.

Administratieprotocol

Administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en aanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Doordat gemeenten of jeugdregio’s eigen protocollen hebben, is er een grote diversiteit ontstaan aan afspraken die aanbieders moeten inregelen in hun administratie. Dit veroorzaakt veel extra administratieve lasten. 

Werksessies in twee rondes

Op 11 en 13 december en op 22 en 24 januari vinden hiervoor werksessies plaats in twee ronden. Door overweldigende belangstelling voor deze sessies zijn zij op dit moment volgeboekt.

Deelnemers

  • Deelnemers werken bij een gemeente, zorgaanbieder of ketenpartij en zijn betrokken bij de uitvoering van de Wmo of Jeugdwet (zorg in natura), bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening, zorgadministratie, gegevensuitwisseling, contractering, applicatiebeheer of beleid.
  • Deelnemers hebben kennis van het standaardiseren van de inrichting van de administratie om daarmee onnodige administratieve lasten terug te dringen en bent overtuigd van het nut van landelijke standaarden.
  • Deelnemers hebben ook een brede kijk op het verminderen van administratieve lasten, ook buiten de eigen organisatie.

Waar en wanneer?

De sessies zijn volgeboekt. De werksessie op 11 december vindt plaats in De Eenhoorn in Amersfoort. De werksessie op 13 december vindt plaats in Pullman in Eindhoven. De sessies starten om 10 uur en zijn om 15 uur afgelopen. Deelnemers hebben een bevestiging van hun deelname ontvangen met het programma en locatiegegevens.

Regieteam

Een regieteam met vertegenwoordigers uit het veld buigt zich over de keuzes die gemaakt moeten worden om tot landelijke standaardprotocollen te komen. Tijdens de werksessies bespreken de deelnemers om welke keuzes het gaat en welke voorkeuren er regionaal in het veld zijn.

Vragen

Inhoudelijke vragen over de werksessies en het project Standaardadministratieprotocol kunt u stellen aan een van de implementatieadviseurs van het Ketenbureau. Praktische vragen over de werksessies kunt u stellen via ketenbureau@i-sociaaldomein.nl. U kunt ook contact opnemen met de projectleider, Luc Verberne van Ketenbureau i-Sociaal Domein (06-29546377).

Voorbeelden van regionale administratieprotocollen

Voorbeelden van regionale administratieprotocollen en soortgelijke vastlegging van afspraken over toewijzing en declaratie/facturatie: