U bent hier

Hoe zijn de standaard administratieprotocollen tot stand gekomen?

De administratieprotocollen zijn ontwikkeld dankzij een intensieve samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft deze samenwerking begeleid. Zo’n 700 professionals uit het hele land hebben een actieve bijdrage geleverd. De filmpjes hieronder geven een indruk van het samenwerkingsproces. 

In oktober en november 2018 is gestart met zeven regiobijeenkomsten (totaal circa 500 deelnemers) waarin knelpunten en issues in de administratieve processen per uitvoeringsvariant zijn opgehaald. Dit is input geweest voor vier werksessies (voor impressie zie onderstaande video) die zijn gehouden in december en januari. In deze sessies hebben circa 140 vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers gewerkt aan oplossingen voor de knelpunten en het bereiken van consensus waar mogelijk. Met deze opbrengsten is het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de slag gegaan en is gestart met het opschrijven van de resultaten. 

Alle versies van de administratieprotocollen zijn telkens gedeeld met een gecommitteerde groep van 60 ‘meelezers’ en vervolgens voorgelegd aan een Regiegroep (zie onderstaande video): een zorgvuldig samengestelde expertgroep, ook bestaande uit vertegenwoordigers vanuit zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers en het Zorginstituut Nederland. 

De Regiegroep heeft op 1 maart j.l. groen licht gegeven om de standaard administratieprotocollen inspanningsgericht en outputgericht ter besluitvorming voor te leggen aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein die ze donderdag 14 maart heeft goedgekeurd.

Lees ook: