U bent hier

Werkagenda 2018 2019 Ketenbureau i-Sociaal Domein

Organisatie: 
Ketenbureau i-Sociaal Domein i.o.
Jaar van uitgifte: 
2018

Op 31 mei keurde de Stuurgroep i-Sociaal Domein de Werkagenda 2018 2019 goed. In deze agenda is met input van een brede groep belanghebbenden bij gemeenten, aanbieders, brancheorganisaties en ketenpartijen een overzicht gemaakt van de ambities op korte termijn en langere termijn. Op korte termijn moet het Ketenbureau i-Sociaal Domein beginnen met enkele knelpunten op te lossen die verband houden met vermijdbare administratieve lasten bij aanbieders en gemeenten. De Stuurgroep i-Sociaal Domein wil bovendien dat de onderwerpen Woonplaatsbeginsel en Hoofd- en Onderaannemerschap met prioriteit worden aangepakt.