U bent hier

Voortgangsbericht Programma i-Sociaal Domein februari 2017

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2017

Programma i-Sociaal Domein voerde in januari 2017 een steekproef uit onder aanbieders. Hen is gevraagd of de toepassing van standaardartikelen, uitvoeringsvarianten en het berichtenverkeer iWmo en iJw al leidt tot vermindering van administratieve lasten. Deze vermindering nemen aanbieders waar in regio's waar gemeenten en samenwerkingsverbanden de standaarden consistent toepassen. In dit Voortgangsbericht is de uitkomst van deze steekproef gecombineerd met de resultaten van eenzelfde onderzoek in 2016. Programma i-Sociaal Domein gebruikt de uitkomsten van deze steekproef en het onderzoek van 2016 om de aanpak van het programma in 2017 vorm te geven.