Verstrekkingsbeperking Wet BRP en gegevensuitwisseling gemeente en jeugdhulpaanbieder

Organisatie: 
Programma i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

De Wet Basisregistratie Personen kent een verstrekkingsbeperking. Die houdt in dat burgers kunnen aangeven dat hun persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen niet mogen worden gedeeld met derden. Hoe zit het met het uitwisselen van persoonsgegevens aan aanbieders van jeugdhulp door gemeenten via het iJw-berichtenverkeer? Waar moeten gemeenten rekening mee houden? Deze publicatie geeft hier een antwoord op.