U bent hier

Toelichting op de standaard administratieprotocollen

Organisatie: 
Ketenbureau i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2019

Na brede consultatie van zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers zijn 2 standaard administratieprotocollen opgesteld: één voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, één voor de outputgerichte uitvoeringsvariant. Het is de bedoeling dat deze administratieprotocollen standaard deel gaan uitmaken van de overeenkomsten die zijn gesloten tussen gemeenten en zorgaanbieders. 

Bij het opstellen van de standaard administratieprotocollen hebben gemeenten en aanbieders in gezamenlijkheid knopen doorgehakt en keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn noodzakelijk om de veelvoud aan uitvoeringsmogelijkheden terug te dringen. Dit document geeft een toelichting op deze keuzes, de beoogde effecten hiervan en de wijze waarop de standaard administratieprotocollen in de praktijk word ingevoerd.