U bent hier

Standaardartikelen taakgerichte uitvoeringsvariant Wmo en Jeugdwet

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

De artikelen bevatten wederzijdse heldere afspraken op thema’s die belangrijk zijn voor het verlagen van administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders waarmee een redelijke verdeling van de controlelast ontstaat. De standaardartikelen bevatten daarmee ook het kader voor de financiële controle in het sociale domein. Gebruik de standaardartikelen in contracten voor dienstverlening, ondersteuning of zorg binnen Wmo of Jeugdwet, vormgegeven volgens de uitvoeringsvariant ‘taakgericht’ (zoals beschreven in de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw).