U bent hier

Standaardartikelen outputgerichte uitvoeringsvariant Wmo en Jeugdwet

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2019

Gebruik deze standaardartikelen bij het inkoopproces van Wmo en Jeugdhulp als onderdeel van contracten. De standaardartikelen beogen harmonisatie van inkoop- en uitvoeringsafspraken tussen gemeenten en aanbieders. De artikelen bevatten wederzijdse, heldere afspraken op thema’s om administratieve lasten te verminderenbij gemeenten en aanbieders. Zij bevatten tevens het kader voor de financiële controle in het sociaal domein. Deze standaardartikelen zijn specifiek gericht op de uitvoeringsvariant Outputgericht (zie ook de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw).

Het WORD-document vindt u onderaan deze pagina.

Toelichting op versie 0.9.1 (mei 2019):
De standaardartikelen inspanningsgericht en outputgericht zijn aangepast aan de meest recente externe ontwikkelingen en aan de afspraken zoals vastgelegd in de standaardadministratieprotocollen inspanningsgericht en outputgericht. Hiermee sluiten de standaardartikelen en de standaard administratieprotocollen op elkaar aan.

Er is gekozen voor een tussenversie van de standaardartikelen in plaats van een algehele herziening, omdat op afzienbare termijn wijzigingen nodig zullen zijn naar aanleiding van de ontwikkeling van de Afsprakenkaart, de uniformering van het 303-bericht (declaratie) en bijbehorende uitwerking van het financieel-administratieve proces, de uitwerking van de resultaatgerichte trajectfinanciering (outputgerichte variant) en de invoering van het Abonnementstarief Wmo (CAK).