U bent hier

Standaardartikelen outputgerichte uitvoeringsvariant Wmo en Jeugdwet

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

Gebruik deze standaardartikelen bij het inkoopproces van Wmo en Jeugdhulp als onderdeel van contracten. De standaardartikelen beogen harmonisatie van inkoop- en uitvoeringsafspraken tussen gemeenten en aanbieders. De artikelen bevatten wederzijdse, heldere afspraken op thema’s om administratieve lasten te verminderenbij gemeenten en aanbieders. Zij bevatten tevens het kader voor de financiële controle in het sociaal domein. Deze standaardartikelen zijn specifiek gericht op de uitvoeringsvariant Outputgericht (zie ook de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw).