U bent hier

Standaardartikelen inspanningsgerichte uitvoeringsvariant Wmo en Jeugdwet

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

Met de standaardartikelen kunnen gemeenten en aanbieders hun inkoop- en uitvoeringsafspraken harmoniseren. De artikelen bevatten heldere afspraken die belangrijk zijn om administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders te verlagen. Zo ontstaat een redelijke verdeling van de controlelast. De standaardartikelen bevatten daarmee ook het kader voor de financiële controle in het sociaal domein. Gebruik de standaardartikelen in contracten voor dienstverlening, ondersteuning of zorg binnen Wmo of Jeugdwet, vormgegeven volgens de uitvoeringsvariant ‘inspanningsgericht’ (zoals beschreven in de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw).