U bent hier

Standaardartikelen inspanningsgerichte uitvoeringsvariant Wmo en Jeugdwet

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2019

Met de standaardartikelen kunnen gemeenten en aanbieders hun inkoop- en uitvoeringsafspraken harmoniseren. De artikelen bevatten heldere afspraken die belangrijk zijn om administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders te verlagen. Zo ontstaat een redelijke verdeling van de controlelast. De standaardartikelen bevatten daarmee ook het kader voor de financiële controle in het sociaal domein. Gebruik de standaardartikelen in contracten voor dienstverlening, ondersteuning of zorg binnen Wmo of Jeugdwet, vormgegeven volgens de uitvoeringsvariant ‘inspanningsgericht’ (zoals beschreven in de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw). 

Het WORD-document vindt u onderaan deze pagina.

Toelichting op versie 0.9.1 (mei 2019):
De standaardartikelen inspanningsgericht en outputgericht zijn aangepast aan de meest recente externe ontwikkelingen en aan de afspraken zoals vastgelegd in de standaardadministratieprotocollen inspanningsgericht en outputgericht. Hiermee sluiten de standaardartikelen en de standaard administratieprotocollen op elkaar aan.

Er is gekozen voor een tussenversie van de standaardartikelen in plaats van een algehele herziening, omdat op afzienbare termijn wijzigingen nodig zullen zijn naar aanleiding van de ontwikkeling van de Afsprakenkaart, de uniformering van het 303-bericht (declaratie) en bijbehorende uitwerking van het financieel-administratieve proces, de uitwerking van de resultaatgerichte trajectfinanciering (outputgerichte variant) en de invoering van het Abonnementstarief Wmo (CAK).