U bent hier

Standaard administratieprotocol Inspanningsgericht V1.02

Organisatie: 
Ketenbureau i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2019

Dit document betreft het standaard administratieprotocol inspanningsgericht (Juni 2019, v1.02). De inhoud van dit protocol sluit aan bij de ‘Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant’. Dit protocol heeft als uitgangspunt dat conform de landelijke iStandaarden wordt gewerkt. 

Er zijn twee standaard administratieprotocollen opgesteld: één voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant en één voor de outputgerichte uitvoeringsvariant. Een derde variant volgt: de taakgerichte variant. Deze protocollen hebben tot doel eenduidigheid en duidelijkheid te bieden in de administratieve en financiële verwerking van zorg, verleend binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Gecertificeerde instellingen volgen het protocol dat ten behoeve van hun doelgroep is opgesteld.

Het protocol is na een brede consultatie en met intensieve betrokkenheid van vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers en hun adviseurs, opgesteld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Een toelichting op de gemaakte keuzes en de wijze waarop dit protocol ingevoerd wordt (inwerkingtreding) is te vinden in het document ‘Toelichting op de standaard administratieprotocollen’.