U bent hier

Richtlijnen ketentestomgeving (KTO)

Organisatie: 
Ketenbureau i-Sociaal Domein, Stichting Inlichtenbureau, Vecozo
Jaar van uitgifte: 
2019

Richtlijnen ketentestomgeving (KTO) zijn afspraken en voorwaarden in de ketentestomgeving (KTO) i-Sociaal Domein.

De ketentestomgeving (KTO) bestaat uit het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) van het Inlichtingenbureau (IB) en het Gegevensknooppunt Zorgaanbieders (GKZ) van VECOZO. Deze omgeving is beschikbaar voor gemeenten en zorgaanbieders, CAK en VWS en voor de door hen gemandateerde softwareleveranciers. Met de ketentestomgeving kunt u het versturen, ontvangen en verwerken van iWmo-, iJw- en later dit jaar ook iEb- en iPGB- berichten testen. De KTO is ter beschikking gesteld door VNG, VECOZO en IB.