U bent hier

Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht

Organisatie: 
i-Sociaal Domein, Zorginstituut Nederland
Jaar van uitgifte: 
2017

Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzings- en facturatieproces. Het Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht beschrijft eenduidige richtlijnen voor aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers. In de tekst is een schema opgenomen met alle acties die gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers moeten ondernemen. De meeste van deze acties moeten voor het eind van 2017 afgerond zijn.