U bent hier

Opname Webinar Van Contract tot Controle

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

Welke contractafspraken kunnen gemeenten en aanbieders maken over de uitvoering van Wmo en Jeugdhulp en de financiële controle? Het webinar 'Van Contract tot Controle' bespreekt drie modellen voor uitvoering van zorg, de uitvoeringsvarianten. Ook wordt uitgelegd hoe standaardartikelen in contracten tussen gemeenten en aanbieders zorgen voor een consistente aanpak van contract tot financiële controle.

In juni en juli 2016 organiseerde het programma i-Sociaal Domein negen regiobijeenkomsten over drie uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdhulp die er voor zorgen dat gemeenten en zorgaanbieders minder administratieve lasten ervaren. Een belangrijk onderdeel daarvan is financiële controle. Hoe leggen gemeenten en zorgaanbieders in contracten vast op welke manier zij de uitvoering van de zorg gaan controleren op rechtmatigheid? Welke hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar?