U bent hier

Notitie Streefbeeld Programma i-Sociaal Domein

Organisatie: 
i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

Om de doelen van de decentralisaties te realiseren is een herziening van de informatiestromen nodig, moet de bureaucratie teruggedrongen worden en moet er meer aandacht zijn voor de bedoeling van de decentralisaties. Dit proces kan alleen gerealiseerd worden als een brede beweging op gang komt van partners die samenwerken en elkaar vertrouwen in het sociaal domein. In de Notitie Streefbeeld legt het programma i-Sociaal Domein uit hoe de toekomst er uit kan zien. Ook worden de stappen globaal beschreven die nodig zijn om dit streefbeeld te bereiken.