U bent hier

Handreiking toelichting finale afrekening natura contracten Wmo en Jeugd 2015

Organisatie: 
Programma i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2016

Dit is een uitgave van Programma i-Sociaal Domein van februari 2016, in afstemming met de NBA. Het bevat een uitwerking van de bestuurlijke afspraken van medio december tussen het Rijk, VNG, NBA en zorgbranches zoals toegelicht in de VNG-ledenbrief van 21 december 2015 en aanvullende ledenbrief van 18 februari 2016. Deze uitgave is toegelicht en besproken in regiobijeenkomsten met aanbieders en gemeenten. Scope van deze handreiking is de zorg in natura gecontracteerd over 2015.