U bent hier

Handreiking Bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht

Organisatie: 
VNG
Jaar van uitgifte: 
2017

VNG heeft deze handreiking opgesteld om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-GGZ. Per 1 januari 2018 dient voor de jeugd-ggz een andere systematiek te worden ingezet dan de DBC-systematiek. VNG, GGZ Nederland en programma i-Sociaal Domein adviseren gemeenten met klem om bij de inkoop van Jeugd-GGZ één van de drie uitvoeringsvarianten te kiezen: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. De VNG hanteert de werkwijze in deze handreiking ook voor de Landelijke Raamovereenkomsten Jeugd. De VNG sluit die namens gemeenten af met aanbieders voor specialistische jeugdhulp.