U bent hier

Format Model Productieverantwoording Wmo 2019

Organisatie: 
Ketenbureau i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2019

Zorgaanbieders vullen het format Model Productieverantwoording Wmo 2019 in met hun productieverantwoording over het jaar 2019. De accountant van de zorgaanbieder geeft een controleverklaring af op de productieverantwoording. De combinatie van de productieverantwoording van de aanbieder en de controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder is een van de controlemiddelen van de gemeente. De gemeente gebruikt deze input voor de jaarrekening 2019 voor de Wmo. Dit format hoort bij het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet (dit protocol is ook in 2019 te gebruiken). Dit is een algemeen controleprotocol voor accountants van zorgaanbieders. Het protocol zorgt voor een eenduidige financiële controle op de productieverantwoording voor aanbieders. Hiermee worden administratieve lasten beperkt.