U bent hier

Format Model Productieverantwoording Wmo 2018

Organisatie: 
Programma i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2018

Zorgaanbieders vullen het format Model Productieverantwoording Wmo 2018 in met hun productieverantwoording over het jaar 2018. De accountant van de zorgaanbieder geeft een controleverklaring af op de productieverantwoording. De combinatie van de productieverantwoording van de aanbieder en de controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder is een van de controlemiddelen van de gemeente. De gemeente gebruikt deze input voor de jaarrekening 2018 voor de Wmo. Dit format hoort bij het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet. Dit is een algemeen controleprotocol voor accountants van zorgaanbieders. Het protocol zorgt voor een eenduidige financiële controle op de productieverantwoording voor aanbieders. Hiermee worden administratieve lasten beperkt.

Meest recente versie

De meest recente versie van deze formats is versie 1.2. In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Technische problemen bij het uitvoeren van macro’s opgelost
  • Diverse tekstuele verbeteringen aangebracht
  • Invulinstructie is verduidelijkt
  • Het rekenblad opent met de invulinstructie
  • Deze versie is getest met Excel 2013, 2016, 2019 op Windows 10