U bent hier

Format Model Productieverantwoording Jeugdwet 2019

Organisatie: 
Ketenbureau i-Sociaal Domein
Jaar van uitgifte: 
2019

Aanbieders vullen het format Model Productieverantwoording Jeugdwet 2019 in met hun productieverantwoording over het jaar 2019. De accountant van de zorgaanbieder geeft een controleverklaring af op de productieverantwoording. De combinatie van de productieverantwoording van de aanbieder en de controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder is een van de controlemiddelen van de gemeente. De gemeente gebruikt deze input voor de jaarrekening 2019 voor de Jeugdwet. Dit format hoort bij het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet (dit protocol is ook te gebruiken voor 2019 omdat er geen wijziingen zijn). Dit is een algemeen controleprotocol voor accountants van zorgaanbieders. Het protocol zorgt voor een eenduidige financiële controle op de productieverantwoording voor aanbieders. Hiermee worden administratieve lasten beperkt.