U bent hier

Productcodes

Standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet

De landelijke standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet voor 2018 staan op de website iStandaarden van het Zorginstituut:


Beheer en ontwikkeling van de standaardproductcodelijsten

Het Zorginstituut Nederland informeert via de website iStandaarden.nl over het beheer en de verdere ontwikkeling van de landelijke standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet.


Bijsluiter bij landelijke standaardproductcodelijsten

Deze bijsluiter informeert gemeenten en zorgaanbieders over de wijze waarop zij de productcodelijsten kunnen gebruiken. Hij bevat een toelichting op de structuur van de lijsten en een aantal belangrijke begrippen die in de lijsten gehanteerd worden.


Verplicht

Gemeenten zijn niet verplicht met de standaard productcodelijst te werken. Wel raadt het programma i-Sociaal Domein het gebruik ervan met klem aan. Gemeenten en zorgaanbieders hebben er belang bij de administratieve lasten terug te dringen. Gebruik van eenduidige productcodes is daarin een belangrijke stap.


Overstappen naar landelijke productcodes

Het omzetten van eigen (gemeentelijke) productcodes naar de standaard productcodes is op bijna elk moment mogelijk. Ook als er al eigen codes zijn gebruikt voor de inkoop of verkoop. De productcodelijsten gelden wanneer gemeente en aanbieder dat gezamenlijk afspreken, dus ook voor bestaande contracten. Hoe gemeenten het best kunnen overstappen naar de landelijke productcodes vindt u in het protocol Omgaan met wijzigingen in productcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet van Zorginstituut Nederland. 


Productcodes vastleggen in contracten

Gemeenten en aanbieders kunnen het gebruik van de landelijke productcodes vastleggen in de contracten: Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten.


Uitvoeringsvarianten en productcodes

De standaard productcodelijsten zijn bruikbaar voor de inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet. In deze varianten wisselt de gemeente op cliëntniveau gegevens uit met de aanbieder. Meer informatie over de drie uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet.


Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugdwet uit 2015

De Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugdwet uit 2015 van het Zorginstituut Nederland is niet meer actueel.

Meer informatie: Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugdwet - iStandaarden.nl


Advies en ondersteuning

De implementatieadviseurs van i-Sociaal Domein adviseren en ondersteunen gemeenten bij de overstap naar standaardproductcodelijsten.