U bent hier

Privacyverklaring

Ketenbureau i-Sociaal Domein verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij dit doen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

I-Sociaal Domein verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor onze doelstelling: verminderen van administratie lasten bij gemeenten en zorgaanbieders van Wmo en Jeugdwet uitvoering.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het:

 • Beantwoorden van uw vragen (contactformulier, mail of telefoon)
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten en evaluaties
 • Organiseren en evalueren van bijeenkomsten
 • Verzenden van informatie
 • Versturen van de nieuwsbrief

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens o.a. bij het:

 • Bezoeken van onze website
 • Gebruik maken van onze diensten
 • Contact opnemen
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Inschrijven voor een bijeenkomst
 • Invullen van een evaluatieformulier

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Afhankelijk van de diensen en functionaliteiten waarvan u gebruik maakt op onze website, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Type organisatie
 • Functie
 • Vragen die u aan ons stelt

Op de pagina’s en formulieren op onze website waar u persoonsgegevens invult, staat specifiek beschreven welke gegevens worden opgeslagen, wat wij doen met deze gegevens en hoe lang wij ze bewaren.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Zodra een bijeenkomst of pilot is afgelopen, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Indien u aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van een pilot of event, bewaren wij uw persoonsgegevens om u hierover een mail te sturen.

Indien u aangeeft dat u de nieuwsbrief van het Ketenbureau i-Sociaal Domein wilt ontvangen, bewaren wij uw persoonsgegevens en sturen u maandelijks de nieuwsbrief tot wederopzegging.

 

Veilig bewaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een database die op een beveiligde server staat.

Alleen bevoegde medewerkers die aan de website werken, wordt toegang verleend tot de website. Zowel de website als de code ervan is niet toegankelijk voor onbevoegden. Zodra een medewerker uit dienst treedt, heeft die geen toegang meer tot deze server of diensten.

 

Recht op inzage, wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

 • in te zien
 • te wijzigen
 • te wissen

Inzage

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien. Wij zijn dan verplicht te laten weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen,  waar ze voor gebruikt worden en welke derde partij (indien relevant) de gegevens nog meer heeft.

Wijzigen 

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, te wijzigen en aan  te vullen.

Wissen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen.

 

Neem contact op

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen?

Stuur daarvoor een mail naar: ketenbureau@i-sociaaldomein.ml

 

Delen met derden

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en betrokkenen daar vooraf over worden geïnformeerd. Als het delen met derden niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, dan is toestemming vereist van betrokkene voordat gegevens met derden mogen worden gedeeld. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

 

Cookies

i-Sociaal Domein maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik). Piwik / Matomo is software die onder andere statistieken van gebruikers logt op basis van paginabezoeken. Dit wordt gedaan door middel van cookies.

Deze gegevens verzamelen wij voor de verbetering van onze dienstverlening.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

Meldplicht bij datalekken

Indien (een deel van) onze website is gehacked en er sprake is van datalekken, hebben wij een meldplicht bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen of klachten

Ketenbureau i-Sociaal Domein is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen i-Sociaal Domein. Heeft u vragen of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Neem contact op met ons en stuur een mail naar: ketenbureau@i-sociaaldomein.nl

Betreft het een klacht, dan kunt u zo nodig de Functionaris Gegevensbescherming van de VNG erbij betrekken zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Stuur in dit geval een mail naar: fg@vng.nl

 

Bent u niet tevreden over hoe i-Sociaal Domein omgaat met uw privacy?

Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 december 2018