U bent hier

Pilot aanvullend bericht en ongestructureerde gegevensuitwisseling

Behoeftepeiling ongestructureerde gegevensuitwisseling iWmo en iJw

Op 16 oktober hebben Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO een mailing verstuurd aan gebruikers van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het VSP. De mail nodigt gebruikers uit om input te geven via een vragenlijst over de behoefte van gemeenten en aanbieders aan een aanvullend bericht voor ongestructureerde gegevensuitwisseling:

Denkt u met ons mee over ongestructureerde gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders?

Geregeld ontvangen wij nog de vraag of het mogelijk is om aanvullende informatie uit te wisselen tussen gemeenten en aanbieders aansluitend op een eerder verstuurd iWmo of iJw bericht. Gemeenten en zorgaanbieders geven aan dat zij op beperkt niveau opmerkingen en toelichting willen meegeven, of bijvoorbeeld contactgegevens willen uitwisselen tussen de financiële afdeling van de gemeente en van de zorgaanbieder. Dit noemen we ongestructureerde gegevens, want de gestructureerde gegevens zitten in de standaardberichten die tot nu toe beschikbaar zijn: berichten voor toewijzing, start zorg en stop zorg, en declaratie of facturering.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het Inlichtingenbureau en VECOZO willen middels een korte enquête (5 minuten) de behoeften van gemeenten en aanbieders in kaart brengen. Vervolgens kijken we of we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden die voldoet aan die behoeften.

Graag willen we u vragen om onze enquête in te vullen om op deze manier inzicht te krijgen in de behoeften die uw organisatie heeft voor het uitwisselen van ongestructureerde gegevens met uw contractpartners in het sociaal domein. Naar het vragenformulier.

Deze enquête is onderdeel van de Pilot Ongestructureerde Gegevensuitwisseling