U bent hier

Overstap iWmo en iJw release 2.2 april 2018

Op 3 april 2018 overstap naar iWmo en iJw 2.2

Op 3 april stapt de keten over naar de nieuwe releases van de berichtenstandaarden iWmo en iJw. De keteninfrastructuur is aangepast aan het gebruik van de iWmo- en iJw-2.2-berichten. De landelijke afspraken en meer aandachtspunten rond de overstap naar de nieuwe release vindt u in de landelijke migratiedraaiboeken die Zorginstituut Nederland heeft opgesteld.

Wat is er veranderd?

Vanaf 3 april zijn er wijzigingen in het berichtenverkeer iWmo en iJw als gevolg van de wijzigingen in de berichtenspecificaties voor de release 2.2.

 • De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is flink korter. De omschrijvingen zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
 • In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Een BSN volstaat.
 • De codelijsten bij het beëindigen van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in iWmo gelijkgetrokken met iJw.
 • Het is mogelijk om in delen te factureren bij een outputgericht traject of arrangement.
 • In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product opgenomen voor de aanbieder die het bericht ontvangt. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen ‘beschikt product’ en ‘toegewezen product’.
 • Daarnaast zijn verschillende technische verbeteringen doorgevoerd waardoor de kans op fouten in het berichtenverkeer afneemt. 

Bekijk ook het Mutatieoverzicht iWmo en iJw 2.2 ten opzichte van iWmo en iJw 2.1 (PDF, iStandaarden.nl) om alle wijzigingen te zien.

Vragen stellen

Vragen over de overstap in de keten? Kijk hier bij wie u moet zijn.

 • Gemeenten en aanbieders kunnen contact opnemen met hun softwareleverancier over deze overstap.
 • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het GGK en softwareleveranciers van gemeenten kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van Stichting Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl, 0800-222 11 22
 • Vragen over de nieuwe StUF-envelop kunt u stellen aan het ISD Regieteam van VNG via ISD-regie@vng.nl
 • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten kunnen hun vragen stellen bij de afdeling Support van VECOZO: support@vecozo.nl, 013-4625 641
 • Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen met VECOZO contact opnemen via: softwarehelpdesk@vecozo.nl
 • Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden iWmo en iJw. Met vragen over de berichtspecificaties iWmo en iJw 2.2 kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden: info@istandaarden.nl, 020-797 89 48. Let op de aangepaste bereikbaarheid in het paasweekend van de Servicedesk iStandaarden.
 • Voor overige, keten-overstijgende vragen kunt u terecht bij Annemiek Meijburg van het ISD-regieteam van VNG: via 06 209 11 589 of annemiek.meijburg@vng.nl