U bent hier

Over i-Sociaal Domein

Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein structureel terug te dringen. De basis voor deze samenwerking is de overeenkomst ‘Gezamenlijk werken aan de toekomst van i-Sociaal Domein’.

Deze overeenkomst is gesloten tussen de brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en VWS. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en wordt inhoudelijk aangestuurd door de Stuurgroep i-Sociaal Domein, waar de ondertekenaars van de overeenkomst in vertegenwoordigd zijn.

In de Werkagenda 2018 – 2019 staat op welke terreinen het Ketenbureau actief is. Het bureau richt zich in eerste instantie op drie taken: monitoren van het veld, ontwikkelen van een landelijk administratieprotocol en gemeenten en aanbieders ondersteunen bij het implementeren en correct toepassen van de standaarden.

Partners

In de Stuurgroep i-Sociaal Domein nemen de volgende organisaties deel: Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

Stuugroepvergaderingen

De stuurgroep i-Sociaal Domein vergadert vier keer per jaar. De agenda en stukken voor de stuurgroepvergadering worden uiterlijk een week voor de vergadering op deze website gepubliceerd (klik hiervoor op de link van de bijeenkomst).

Contact

i-Sociaal Domein Update ontvangen?

Met de nieuwsbrief i-Sociaal Domein Update houdt het Ketenbureau u op de hoogte van nieuwe producten en bijeenkomsten.