U bent hier

Hoe en wanneer worden de standaard administratieprotocollen geïmplementeerd?

De standaard administratieprotocollen kunnen vanaf 1 april 2019 worden gebruikt; ze zijn geënt op de 2.3 versie van de standaarden (die 1 april 2019 in werking zijn getreden). Vanaf medio 2020 worden de keuzes die gemaakt zijn, doorgevoerd in de release van het berichtenverkeer.

Gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers zijn nauw betrokken bij de implementatie. Zij geven aan dat ze voldoende tijd nodig hebben om de nieuwe afspraken te verwerken in hun processen en systemen. 

Het merendeel van de keuzes die zijn opgenomen in de nieuwe administratieprotocollen vereisen een wijziging van de informatiestandaarden iWmo en iJw in de vorm van aangescherpte procesbeschrijvingen, bedrijfsregels en (technische) controles. De beoogde wijzigingen kennen verschillende snelheden: er is sprake van een aantal ‘quick wins’, maar er zijn ook aanpassingen die een langere ontwikkel- en doorlooptijd kennen. Uitgangspunt is dat het gehele pakket aan wijzigingen eind 2020 in de standaarden is opgenomen. De exacte planning en implementatiestrategie wordt in nauw overleg met ketenpartners en het Zorginstituut Nederland opgesteld.

Omdat de keuzes nog niet zijn opgenomen in de iStandaarden kunnen gemeenten en zorgaanbieders 'technisch gezien' nu nog afwijken; het vraagt van alle partijen inspanning om de administratieprotocollen toch toe te passen en zodoende het beoogde effect van administratieve lasterverlichting te bewerkstelligen. 

Lees ook: