U bent hier

Wat zijn standaard administratieprotocollen?

De standaard administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en zorgaanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.

Gemeenten en zorgaanbieders werken al geruime tijd samen om de administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in de berichtenstandaarden iWmo en iJw. Ondanks deze landelijke standaarden, is de variëteit in de administratieve afspraken welke gemeenten maken met hun zorgaanbieders groot. Enerzijds heeft dit te maken met de beleidsruimte waar gemeenten gebruik van kunnen maken in hun beleids- en inkoopprocessen. Anderzijds blijken de landelijke standaarden op onderdelen toch voor meerdere uitleg vatbaar. 

Meer eenduidigheid en duidelijkheid
De standaard administratieprotocollen die nu zijn opgesteld, moeten meer eenduidigheid en duidelijkheid bieden in de administratieve en financiële verwerking van zorg en zo bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. Er zijn nu 2  standaard administratieprotocollen opgesteld: een voor de uitvoeringsvariant outputgericht en een voor de uitvoeringsvariant inspanningsgericht.  Een derde variant, de taakgerichte variant, volgt medio juni.

Lees ook: