U bent hier

Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2020 beschikbaar

1 november 2019

Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus hebben het Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een bijgewerkte standaardproductcodelijst gepubliceerd voor de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan per 1 januari 2020 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw: de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 worden per 30 maart 2020 van kracht. Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2019 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. De productcodelijsten en meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Nieuws archief