U bent hier

Veranderingen in verwerkersovereenkomst tussen gemeenten en VECOZO

22 oktober 2019

Als gemeente hebt u een verwerkersovereenkomst afgesloten met VECOZO voor het Gegevensknooppunt voor zorgaanbieders (GKZ) en met het Inlichtingenbureau voor het Gegevensknooppunt voor Gemeenten (GGK). Hierdoor kunt u registratie- en declaratieberichten uitwisselen met zorgaanbieders voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. VECOZO heeft met ons afgestemd dat er per 1 januari 2020 twee zaken veranderen in uw verwerkersovereenkomst met VECOZO.

Voor deze twee wijzigingen moeten gemeenten uitdrukkelijk akkoord geven aan VECOZO. Gemeenten hebben hierover bericht ontvangen van VECOZO. Heeft u dit bericht niet gehad of heeft nu nog vragen, dan kunt hierover contact opnemen met VECOZO via toestemming.gemeente@vecozo.nl. Hieronder leest u wat er verandert:
 

  1. Wijziging subverwerker
    In uw verwerkersovereenkomst met VECOZO wordt gesproken over de huur van rackspace van InterConnect. Per 1 januari 2020 stapt VECOZO over naar ISO27001 gecertificeerde Tier-3 datacentra van Microsoft, gevestigd in Nederland (Microsoft regio West-Europa) en Ierland (Microsoft regio Noord-Europa). Deze overstap past binnen de verantwoordelijkheid van VECOZO om doorlopend maatregelen te nemen om het hoge beschikbaarheids- en beveiligingsniveau van haar dienstverlening te blijven realiseren. Vanzelfsprekend is de nieuwe situatie in lijn met geldende wet- en regelgeving.
     
  2. Wijziging artikel 8.1 verwerkersovereenkomst
    In de toekomst kan het vaker voorkomen dat VECOZO genoodzaakt is om subverwerkers in te schakelen of te wijzigen. In artikel 10.5 van uw verwerkersovereenkomst met VECOZO is opgenomen dat wijzigingen uitsluitend geldig zijn als zij tussen uw gemeente en VECOZO schriftelijk zijn overeengekomen tussen de daartoe bevoegde personen. De aangepaste tekst vindt u in de communicatie die uw gemeente vanuit VECOZO ontvangt.

Waarom heeft VECOZO uw instemming nodig? 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat de verwerkingsverantwoordelijke (de gemeente) schriftelijk toestemming moet geven aan de verwerker (VECOZO) om een andere verwerker (subverwerker) in te schakelen.

Nieuws archief