U bent hier

In ontwikkeling: Handreiking taakgericht werken

25 september 2019

Er wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van een handreiking taakgericht werken voor gemeenten en zorgaanbieders. Het doel van deze handreiking is om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen als zij kiezen voor taakgericht werken. Dit heeft de stuurgroep i-Sociaal Domein besloten in de vergadering van 19 september 2019. 

Op basis van praktijkonderzoek (waaronder in Utrecht en Alphen aan den Rijn) zien we dat de taakgerichte uitvoeringsvariant een belangrijk bijdrage kan leveren aan de vermindering van vermijdbare administratieve lasten. We merken ook dat de interesse in deze variant toeneemt onder gemeenten, maar dat de consequenties hiervan voor de uitvoering nog onvoldoende bekend zijn. 

Daarom heeft de stuurgroep i-Sociaal Domein besloten om een handreiking taakgericht werken te laten ontwikkelen voor gemeenten en aanbieders. De handreiking moet hen bewust maken van de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk en inzicht geven in succesfactoren en valkuilen. Daarnaast moet de handreiking ook inzicht geven in wat een gemeente beter niet moet doen, wanneer voor taakgericht werken gekozen is.

Er wordt naar gestreefd de handreiking nog in 2019 gereed te hebben. 

Nieuws archief