U bent hier

Standaard administratieprotocol taakgericht beschikbaar als handreiking

8 juli 2019

In juni heeft de Stuurgroep i-Sociaal Domein de standaard administratieprotocollen inspanningsgericht en outputgericht bekrachtigd. Daarnaast is besloten om de taakgerichte variant ter beschikking te stellen als handreiking. 

De taakgerichte variant wordt tot op heden nog maar weinig gebruikt. Door de beperkte ervaring met de toepassing van ‘taakgerichte’ financiering met berichtenverkeer moet het standaard administratieprotocol taakgericht beschouwd worden als handreiking en richtlijn voor het opzetten van een proces waarbij het berichtenverkeer wordt gebruikt binnen de context van een taakgerichte uitvoering. De taakgerichte variant kent momenteel twee implementatiewijzen: één met berichtenverkeer en één zonder berichtenverkeer. Dit protocol beschrijft de taakgerichte variant met berichtenverkeer.

De Stuurgoep i-Sociaal Domein ziet de uitwerking van de taakgerichte variant als kansrijke weg om daadwerkelijk vereenvoudiging van de administratie te bereiken. In deze uitvoeringsvariant schuilt de potentie van betere financiële beheersing, minder administratieve lasten en meer ruimte voor maatwerk voor de professional. De Stuugroep heeft het Ketenbureau de opdracht gegeven om de taakgerichte variant samen met gemeenten en zorgaanbieders verder uit te werken. Dit gaat het Ketenbureau doen aan de hand van best practices die zijn verzameld. Deze uitwerking wordt in september besproken in de vergadering van de stuurgroep i-Sociaal Domein.

Nieuws archief