U bent hier

Nieuwe huisstijl voor het Ketenbureau

ketenbureau.png?itok=_zWvVFWQ

Afgelopen maanden is achter de schermen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe organisatie, nadat het programma i-Sociaal Domein en ISD Regie samen zijn gegaan in het Ketenbureau. Daarbij past ook een nieuwe huisstijl; een stijl die past bij de nieuwe organisatie. We zijn gestart met een nieuw logo. 

Samenwerking, verbinding en transparantie
De missie van het Ketenbureau is het terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein zodat de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft. Dat kan alleen als gemeenten, zorgaanbieders (en hun softwareleveranciers) samen afspraken maken over de administratieve processen en informatievoorziening. Daarnaast werken we samen met het Zorginstituut Nederland, het Inlichtingbureau, VECOZO en vele andere ketenpartners in het sociaal domein. Verbinding, vertrouwen en transparantie zijn daarbij heel belangrijk. Deze elementen vormen de basis voor onze nieuwe huisstijl.

In onderstaande afbeelding staan de ketenpartners waarmee we veel samenwerken en de stuurgroepleden van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. (Lees verder onder de afbeelding.)

keten_bureau_2.jpg?itok=9YUIW0Cv

 

LinkedIn-pagina
Komende maanden worden al onze uitingen, waaronder deze website, vernieuwd. De nieuwe website hopen we eind september gereed te hebben. De i-Sociaal Domein Update, onze maandelijkse nieuwsbrief, verschijnt vanaf volgende week in een nieuw jasje. Daarnaast kunt u vanaf heden ook op de hoogte blijven van onze activiteiten via onze nieuwe LinkedIn-pagina

keten_bureau_3.png?itok=t1tMwJmW

Nieuws archief