U bent hier

Standaard Verwerkersovereenkomst gemeenten wordt verbindend

13 juni 2019

Gemeenten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht een verwerkersovereenkomst (VWO) af te sluiten met alle opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten ingestemd met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) per 1 januari 2020. Gemeenten hanteren vanaf die datum in de vorm van de standaard VWO één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. 

De voorwaarden zijn tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en leverancier. Op de leveranciersbijeenkomst van VNG Realisatie onderstreepten gemeenten en leveranciers met de symbolische ondertekening het belang van heldere afspraken rondom gegevensbescherming. 

Lees meer op de website van VNG Realisatie.

Nieuws archief