U bent hier

Definitieve specificaties voor 'abonnementstarief WMO' gepubliceerd

22 mei 2019

In opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en de Stuurgroep abonnementstarief heeft het Zorginstituut Nederland de iEb-specificaties gepubliceerd. ‘i Eigen bijdrage’ (afgekort tot iEb), is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. iEb wordt per 1 januari 2020 van kracht. De specificaties van iEb zijn gebaseerd op de afspraken die gemeenten en het CAK hebben gemaakt om te voldoen aan de vereiste informatie-uitwisseling voor invoering van het Wmo-abonnementstarief. 

Set functionele requirements 
De basis van de specificaties wordt gevormd door een set van functionele requirements die onder leiding van de Projectgroep GA2020 (Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020) is opgesteld. Het Zorginstituut heeft vervolgens met vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, het CAK en softwareleveranciers de conceptspecificaties voor iEb opgesteld. De Projectgroep GA2020 heeft de functionele requirements beschreven in de ‘Toelichting Informatiemodel iStandaarden (iEb)’. Na review op 25 april jongstleden zijn de definitieve functionele specificaties vastgesteld en gepubliceerd op iStandaarden.nl.

Nieuws archief