U bent hier

Maak kennis met de implementatieadviseurs van het Ketenbureau

18 april 2019

Voor gemeenten en zorgaanbieders zijn de implementatieadviseurs van het Ketenbureau i-Sociaal Domein het eerste aanspreekpunt. Bij hen kunt u terecht met vragen over producten en diensten van het Ketenbureau. Zij ondersteunen bij de implementatie van nieuwe producten en diensten zoals bijvoorbeeld de nieuwe standaard administratieprotocollen. En u kunt hen benaderen als er verschil van inzicht is tussen een gemeente en zorgaanbieder. 

Op dit momenten werken vijf implementatieadviseurs bij het Ketenbureau. Iedere implementatieadviseur heeft een eigen regio. Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met de implementatieadviseur van uw regio. Veelal kunnen zij vragen direct beantwoorden, anders zorgen zij dat de vraag bij de juiste persoon terechtkomt. 

Onze implementatieadviseurs bezoeken komende maanden ook actief gemeenten en ketenpartners om te ondersteunen bij bijvoorbeeld de implementatie van de nieuwe standaard administratieprotocollen. Daarnaast organiseren zij regelmatig regiobijeenkomsten of werkateliers over specifieke onderwerpen die spelen in de keten.

Als er onduidelijkheden zijn tussen een gemeente en zorgaanbieder over processen en afspraken met betrekking tot de iWmo en iJW, kunt u ook een beroep doen op een implementatieadviseur. Als onafhankelijk adviseur kan de implementatieadviseur meehelpen in het vinden van een gezamenlijke oplossing. 

Op deze wijze ondersteunen onze implementatieadviseurs bij het terugdringen van de administratieve lasten bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. 

Waardevolle informatie voor doorontwikkeling en innovatie
Doordat onze implementatieadviseurs veel over de vloer komen bij gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners weten zij wat er speelt, wat de wensen zijn, wat de knelpunten zijn waar gemeenten en zorgaanbieders tegen aanlopen, waar ‘best practices’ zitten en op welke wijze de organisaties in de keten van elkaar kunnen leren. De implementatieadviseurs zorgen dat deze informatie wordt ingebracht bij de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten en diensten. 

Benen-op-tafelsessies
Om gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers goed te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe standaard administratieprotocollen worden in iedere regio Benen-op-tafel-sessies georganiseerd, zogenoemde BOT-sessies. In deze bijeenkomsten kunnen over en weer ervaringen worden gedeeld rondom de implementatie van de standaard administratieprotocollen. Ook horen we dan graag tegen welke knelpunten u aanloopt. Heeft u interesse om deel te nemen aan zo’n sessie dan kunt u dat aangeven bij de implementatieadviseur van uw regio.

Nieuws archief