U bent hier

Succesvolle samenwerking iStandaarden: iWmo 2.3 en iJw 2.3 vloeiend in gebruik genomen

8 april 2019

Op maandag 1 april 2019 zijn de nieuwe versies van de iStandaarden voor de Wmo en de Jeugdwet van kracht geworden: iWmo 2.3 en iJw 2.3. Deze releases zijn de volgende stap naar de standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg en ondersteuning. 

Speciale dank
De succesvolle livegang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 is vooral mogelijk gemaakt dankzij de inzet van VECOZO, het Inlichtingenbureau en Zorginstituut Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar softwareleverancier Simac en de gemeente Ede die beide deelnamen aan de voorafgaande uitgebreide ketentest. 

Stabiele keten
Tijdens de livegang hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Dat illustreert de goede samenwerking en stabiliteit van de keten. De nieuwe standaard administratieprotocollen, die in maart zijn vastgesteld door de stuurgroep i-Sociaal Domein, zijn geënt op de 2.3-versie van de iStandaarden voor de Wmo en Jeugdwet. 

Meer informatie
Op istandaarden.nl vindt u de specificaties en de functionele uitwerking van iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Nieuws archief