U bent hier

Nieuwe protocollen moeten bijdragen aan verminderen van administratieve lasten

8 april 2019

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein twee landelijke standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld: een voor de uitvoeringsvariant outputgericht en een voor de uitvoeringsvariant inspanningsgericht. Medio 2019 volgt nog een derde variant; de taakgerichte variant.

De nieuwe protocollen moeten meer eenduidigheid en duidelijkheid bieden in de administratieve en financiële verwerking van zorg en zo bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. De winst van de standaard administratieprotocollen zit in de samenhang van de gemaakte afspraken. Niet alleen de afzonderlijke maatregelen op zichzelf, maar het integrale totaalpakket is een belangrijke stap in het terugdringen van de administratieve lasten. 

De standaard administratieprotocollen kunnen vanaf 1 april 2019 worden gebruikt; ze zijn geënt op de 2.3 versie van de standaarden (die 1 april in werking zijn getreden). Vanaf medio 2020 worden de keuzes die gemaakt zijn, doorgevoerd in de release van het berichtenverkeer.

De standaard administratieprotocollen vindt u op de productpagina van deze website. Hier vindt u ook meer informatie over implementatie, de totstandkoming van  de protocollen en een toelichting op de gemaakte keuzes. 

Nieuws archief