U bent hier

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

In januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van het programma i-Sociaal Domein verplicht stellen. 

In het Ketenbureau i-Sociaal Domein (de opvolger van het programma i-Sociaal Domein) werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de regeldruk door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren. Het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) maakt het mogelijk om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Een zorginstelling die voor meerdere gemeenten werkt, hoeft hierdoor nog maar met één verantwoordingsformat te werken. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder administratie te maken.

Het Zorginstituut Nederland wordt wettelijk verantwoordelijk voor het beheer van de informatiestandaarden iWmo en iJw, net zoals dat al geldt voor iWlz.

Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.

 

Meer lezen: 

Nieuws archief