U bent hier

Productieverantwoording WMO en Jeugd 2018

Veel zorgaanbieders zijn momenteel druk bezig met het aanleveren van hun productieverantwoordingen Jeugd en/of WMO over het boekjaar 2018.

We krijgen daar als Ketenbureau veel vragen over. Dat ligt ook voor de hand omdat veel gemeenten en regio’s in hun communicatie over dit onderwerp verwijzen naar de landelijke standaarden en de hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld via het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Tot op heden hebben we met het kleine team dat we beschikbaar hebben alle vragen zo goed mogelijk beantwoord en blijven we dat doen.

Nu de recent aan ons gerapporteerde, technische aanloopproblemen, in de Formats lijken te zijn opgelost, merken we dat er veel vragen worden gesteld over de manier waarop de verantwoording moet worden uitgevoerd. Zo’n vraag gaat dan bijvoorbeeld over de wijze waarop trajecten dienen te worden verantwoord die direct na toewijzing in jaar T voor 70% mochten worden gefactureerd, maar die bij de jaarovergang naar jaar T+1 nog niet zijn afgerond. De antwoorden op vragen van deze aard kunnen niet door het Ketenbureau worden beantwoord, omdat het lokale of regionale afspraken betreft tussen gemeente(n) en zorgaanbieder(s). Door of namens de gemeente(n) worden daarvoor specifieke instructies beschikbaar gesteld. Op deze website publiceren we binnenkort een overzicht met de meest gestelde vragen en de antwoorden die door het Ketenbureau zijn gegeven.

Bij wie kunt u uw vragen over de productieverantwoordingen 2018 Jeugd en/of WMO het beste stellen?

  • Bij de implementatieadviseurs van het Ketenbureau kunt u terecht met alle vragen over de technische en functionele werking (‘waarmee’) van de standaard verantwoordingsformats Jeugd en WMO.
  • Bij de gemeente, het samenwerkingsverband of de jeugdhulpregio kunt u terecht met vragen over hetgeen (‘wat’) u moet verantwoorden en de wijze waarop (‘hoe’) u dat moet doen.  

Nieuws archief