U bent hier

Administratieve afhandeling Jeugdzorg voor asielzoekerskinderen

Per 1 januari nemen gemeenten de (jeugd)zorg voor asielzoekerskinderen over van het COA. De administratie rondom deze zorg verloopt vanuit dit besluit ook via gemeenten. 

Eén op de drie asielzoekerskinderen heeft geen BSN-nummer. Door het ontbreken van een BSN-nummer kunt u voor de administratieve afhandeling van de zorg die deze kinderen ontvangen geen gebruik maken van het berichtenverkeer. VNG heeft in een notitie vastgelegd onder welke randvoorwaarden en via welk proces gemeenten en aanbieders werken als blijkt dat een asielzoekerskind met een hulpvraag geen BSN heeft.

Nieuws archief