U bent hier

Resultaten behoeftepeiling ongestructureerde gegevensuitwisseling iWmo en iJw

11 december 2018

494 gemeenten en zorgaanbieders hebben behoefte aan ongestructureerde gegevensuitwisseling in het berichtenverkeer iWmo en iJw. 86% van hen verwacht dat dit leidt tot administratieve lastenverlichting.

Dit is het resultaat van een in november 2018 gehouden enquête. Deze positieve uitslag leidt ertoe dat het Ketenbureau i-Sociaal Domein en haar ketenpartners (het Inlichtingenbureau en VECOZO) de volgende stap zetten: het formuleren van oplossingsrichtingen als volgende mijlpaal.

Behoeftepeiling

De behoeftepeiling is onderdeel van de Pilot Ongestructureerde gegevensuitwisseling en is één van de onderwerpen van de Werkagenda van het Ketenbureau. Deze peiling is eind oktober 2018 uitgezet onder alle gemeenten en zorgaanbieders. 786 personen vulden de peiling in: 690 zorgaanbieders, 87 gemeenten (incl. samenwerkingsverbanden) en 9 overige organisaties.

Minder administratieve lasten

Op de vraag “Heeft u behoefte aan deels (on)gestructureerde gegevensuitwisseling  als aanvulling op het huidige berichtenverkeer?” antwoordde 64% van de respondenten met “Ja”. In deze groep verwacht 86% dat dit leidt administratieve lastenverlichting.

Toelichting

Op de vraag “Welke gegevens zou u – aanvullend op de standaard berichten – willen uitwisselen?” varieerden de antwoorden van een nadere toelichting tot extra bijlagen. Beveiliging werd ook als een belangrijke meerwaarde gezien.

Vervolgstap

Door deze resultaten gaan wij de vervolgstap zetten naar het formuleren van oplossingsrichtingen. Vanwege de grote variëteit aan behoeftes leggen wij de geformuleerde oplossingsrichtingen eerst voor aan gemeenten en zorgaanbieders. Vervolgens stelt de Stuurgroep i-Sociaal Domein een uiteindelijk advies op. Wilt u betrokken blijven bij dit traject? Dan kunt u zich als actieve deelnemer aanmelden op de Pilotstarter: Pilot ongestructureerde gegevensuitwisseling Wmo en Jeugdwet

 

Nieuws archief