U bent hier

Keten bewaart vanaf januari 2019 berichten iWmo en iJw 60 dagen

2 december 2018

De iWmo- en iJw-berichten worden per 1 januari 2019 in de keten nog maar 60 dagen bewaard. Deze wijziging hangt samen met de AVG. De registers voor verwerking van Wmo en Jeugdwet worden naar aanleiding hiervan gewijzigd.

Nieuwe registers van verwerking

Bekijk hier de nieuwe registers van verwerking voor Wmo en Jeugdwet met daarin de aangepaste bewaartermijn.

AVG

De bewaartermijn is teruggebracht van 90 naar 60 dagen in lijn met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan. In navolging van het advies van de Informatiebeveiligingsdienst van gemeenten (IBD) is besloten om de bewaartermijn zo kort mogelijk te houden. Er is gekeken naar de tijd waarbinnen gemeenten en aanbieders al verzonden berichten willen laten herzenden. Dit gebeurt meestal binnen 60 dagen.

Vragen

Heeft u hier vragen over? Neem dan als gemeente contact op met de servicedesk voor gemeenten van Stichting Inlichtingenbureau via 0800 222 11 22. Aanbieders kunnen contact opnemen met de afdeling Support van VECOZO via 013 - 46 25 641.

Nieuws archief