U bent hier

Gezocht: Projectdirecteur i-Sociaal Domein

24 november 2018

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein zoekt een projectdirecteur. Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 10 december, 12.00 uur. De inhuur verloopt via VNG Realisatie. Hieronder is de vacaturetekst:

PROJECTDIRECTEUR i-SOCIAAL DOMEIN

(opdrachtnummer:18.165)

Tijdelijke opdracht

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl. Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag.

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en zorg aanbieders willen samen vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein beperken. Zij zetten daarvoor instrumenten in: de landelijke standaarden iWmo en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling, met daarbij ondersteunende producten en voorzieningen. Brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en VWS, verenigd in de Stuurgroep i-Sociaal Domein, committeren zich voor langere tijd aan dit gezamenlijke doel. Voor de uitvoering van activiteiten is het Ketenbureau i-Sociaal Domein opgericht. Dit Ketenbureau voert de gezamenlijke ambities van de partijen uit zoals die zijn vastgelegd in de Werkagenda 2018 – 2019.

Het Ketenbureau wordt aangestuurd door de Stuurgroep i-Sociaal Domein, bestaande uit brancheorganisaties van zorgaanbieders, gemeenten, VNG en VWS. De Stuurgroep komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Doel van de opdracht

De projectdirecteur draagt bij aan de verdere uitwerking en implementatie van de gemaakte afspraken, de inrichting van het bureau en het aansturen van de uitvoering. Op dit moment bestaat het bureau nog uit vijf medewerkers, maar een groei tot circa 15 medewerkers is voorzien op termijn. Als projectdirecteur heb je een bepalende en cruciale rol in het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, door de verschillende administraties beter op elkaar aan te laten sluiten en technieken en systemen op elkaar af te stemmen. Het team heeft expert- en procesrollen, zoals specialisten uit het sociaal domein, beleidsmedewerkers, productmanagers en technische professionals. De projectdirecteur heeft een duidelijke visie en zorgt dat de koers wordt vastgehouden. Zij/hij coacht en begeleidt de medewerkers en zorgt voor draagvlak en randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking, zowel tussen de betrokken partijen (380 gemeenten en 6000 zorgaanbieders) als met de brancheorganisaties van zorgaanbieders, het ministerie van VWS en met VNG en VNG Realisatie. De projectdirecteur werkt samen met een ambassadeur die bestuurlijk het voortouw neemt naar het ministerie, voor één dag per week.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Goede vertegenwoordiging en organiseren van eigenaarschap door gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartijen. 
 • Uitvoeren van het Inrichtingsplan Ketenbureau.
 • Vormgeven middellange-termijnagenda en voorstel voor doorontwikkeling van het Ketenbureau vanaf 2020.
 • Inrichten en verder operationaliseren van de governance en de regiefunctie binnen het sociaal domein, waarbij rollen, taken en bevoegdheden van de ketenpartijen duidelijk zijn/worden.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring in het sociaal domein.
 • Directie-ervaring binnen een politiek-bestuurlijk complexe omgeving in uitvoerende zorg- en/of overheidsorganisaties.
 • Vermogen om te schakelen tussen tactisch, strategisch en bestuurlijk niveau.
 • Kennis van informatievoorziening, zoals business–ICT alignment en bedrijfsvoering (administraties, informatievoorziening) is een pré.
 • Ervaring en een netwerk in het speelveld van het ministerie, gemeenten, zorgaanbieders en overige partijen, zoals ICT-leveranciers en ketenpartners. 

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode van drie maanden met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 125 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Planning en deadlines

U kunt via CTMsolution.nl uiterlijk reageren tot 10 december 2018, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op donderdag 13 december tussen 12.00-15.00 uur in Utrecht.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie. Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Project en Programmamanagement.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 • Registreer op CTMsolutions.nl
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mail bij vragen over het inschrijven in CTM naar das@vng.nl.

Heeft u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen? Dan bent u niet geselecteerd voor een eerste gesprek en komt u niet voor gunning in aanmerking. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.

Nieuws archief