U bent hier

Op tijd stoppen met de JW321 en JW322

22 oktober 2018

Per 1 januari 2019 is het declaratiebericht JW321 en het retourbericht JW322 niet meer te gebruiken. Dit berichtenpaar wordt nu nog gebruikt voor het declareren van geleverde zorg tot en met 2017 in het kader van jeugd-ggz.

Termijn van verwerking

Voor het verwerken van een JW321-bericht en het versturen van een JW322-bericht hebben gemeenten verwerkingstijd nodig.

Omdat per 1 januari 2019 deze berichten niet meer te gebruiken zijn, kunnen aanbieders die nog zorg willen declareren, tot uiterlijk begin december 2018 hun JW321-berichten versturen naar de gemeente. Dit geeft gemeenten de tijd om deze berichten te verwerken en het retourbericht JW322 te versturen vóór 1 januari 2019.

Vragen

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau of met de support desk van VECOZO

  • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl, 0800 222 11 22
  • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, kunnen hun vragen stellen over iWmo en iJw bij de support desk van VECOZO  013 – 46 25 641, support@vecozo.nl

Meer informatie

Kijk ook bij: Einde JW321 en JW322

Nieuws archief