U bent hier

Werkagenda 2018 2019

29 juni 2018

De Werkagenda 2018 2019 bevat de ambities van de Stuurgroep i-Sociaal Domein om de administratieve lasten van gemeenten en aanbieders in het sociaal domein blijvend te verminderen.

Het Programma i-Sociaal Domein is beëindigd maar er is inzet op meer structurele basis nodig om de vermijdbare administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders te verminderen. Op basis van input van belanghebbenden bij gemeenten, regio’s, aanbieders en brancheorganisaties is een Werkagenda 2018 2019 opgesteld voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Dit Ketenbureau is nog in oprichting.

De Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft deze werkagenda goedgekeurd. Wel is aangegeven dat de prioriteit ligt bij de uitvoering van de onderdelen van de werkagenda op korte termijn, maar dat er twee knelpunten zijn die urgent zijn en snel moeten worden opgepakt: Woonplaatsbeginsel en Hoofd- en onderaannemers. Deze twee worden met voorrang onderzocht.

Naar de Werkagenda 2018 - 2019

Nieuws archief